De Ouderraadcommissie (ORC) bestaat uit de ouders van kinderen die bij ons op school zitten en een vertegenwoordiger van de leerkrachten. De ORC organiseert verschillende activiteiten zoals met Pasen of Koningsdag en beheert de ouderbijdrage. Samen met de leerkrachten zorgen zij er voor dat de kinderen kunnen genieten van de verschillende activiteiten vanuit school. De ORC komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De schoolactiviteiten worden onderling verdeeld en in kleine teams verder uitgewerkt. Daarnaast zorgen zij voor een goede verdeling van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten waaraan alle kinderen meedoen.

De belangrijkste taken van de ORC zijn:

 • Het voorbereiden en organiseren van onder andere het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, schoolfotograaf en dag van de leerkracht.
 • Aanspreekpunt voor ouders over praktische zaken rond de activiteiten.
 • Het jaarlijks organiseren van de Avondvierdaagse.
 • Beheren van de ouderbijdrage.

De ORC bestaat uit de volgende leden:

 • Louise Tetteroo, voorzitter
 • Joost Vervoort, penningmeester
 • Yvette di Benedetto
 • Suzanne Huysman
 • Marloes Heemskerk
 • Marleen van den Eijkel
 • Wilma van den Berg - vertegenwoordiging leerkrachten