In 1881 werd een Stichting opgericht, waaruit in 1905 de "Vereeniging voor Christelijk Onderwijs te Noordwijk-Binnen" voortkwam, met als doel de oprichting van een eigen school. Die kwam er: op maandag 2 oktober 1922 werd de Wilhelminaschool feestelijk geopend.

Na een moeizame start, groeide het aantal leerlingen gestaag. De school was in 1965 verouderd en te klein en besloten werd een nieuwe school te bouwen aan de de la Bassecour Caanstraat, naast de nieuwe Geertruida kleuterschool, die vroeger gehuisvest was in de Voorstraat.

In 1973 besloot het bestuur ook een school te bouwen in de wijk Boerenburg. Veel leerlingen en collega's verhuisden mee naar de Vierboet, maar de contacten bleven bestaan.

Toen in 1985 de Wet op het Basisonderwijs de kleuter- en lagere scholen verplichtte te fuseren tot één basisschool, lag de combinatie Geertruida kleuterschool-Wilhelminaschool voor de hand. Het proces van samenwerking, dat al jaren daarvoor informeel in gang gezet was, werd nu formeel. De school kreeg toen ook een nieuwe naam: Hoffenne, naar de oude naam van dit deel van Noordwijk, zoals al in 1282 vermeld wordt (hof= hofstede, venne= veengrond).

Toen het aantal kinderen in het oude centrum afnam en het Vinkeveld groeide, werd besloten de school daarheen te verhuizen. Dat gebeurde in 1992. In 1999 werd de fusie tussen Hoffenne en Vierboet een feit. De scholen gaan wel verder onder hun eigen naam. In 2011 wordt de officiële naam voor beide locaties veranderd. In plaats van 'Hoffenne-locatie Vinkeveld en 'Hoffenne-locatie Vierboet' wordt de naam voor beide scholen nu: Hoffennevierboet.

In juli 2014 is de Vierboet als leslocatie gesloten. Een groot deel van de kinderen heeft de overstap naar de andere locatie gemaakt. Het eerste jaar na de sluiting van de locatie Vierboet, heeft de school nog de naam Hoffennevierboet gedragen, maar na het eerste jaar was iedereen het er over eens.... Met respect voor de locatie Vierboet hebben we afscheid genomen van deze naam en heet de school weer zoals vanouds: Hoffenne!

Details onbekend
Details onbekend
Klas rond 1928
Klas rond 1928