School is een plek waar kinderen mogen groeien, daarom dragen wij ook zorg voor de cognitieve én sociaal-emotionele ontwikkeling. Op Hoffenne hechten we veel waarde aan een goed sociaal klimaat. We doen er alles aan om te zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen op school. Hiervoor maken wij gebruik van de Kanjertraining en beschikt de school over een Anti-pestprotocol. Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis voor het leren leren. Jaarlijks vullen de kinderen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst in over hun welbevinden. Elke twee jaar vullen ouders, kinderen en medewerkers een tevredenheidslijst is. Zo monitoren wij het welbevinden van iedereen in onze school. Door onze verkeerseducatiemethode en de activiteiten die op dat gebied op school plaatsvinden, zijn wij een 'School op Seef'. 

Hoffenne heeft de certificering van:

  • Kanjerschool
  • School op Seef
  • De Gezonde School (veilige school)