Als school heb je veel informatie. Communicatie met de ouders gaat via Schoudercom. Hier kunnen ouders alle belangrijke informatie vinden en communiceren met leerkrachten of directie. Ook praktische informatie zoals wanneer zijn de vakanties of hoe laat begint de school. Wat zijn de mogelijkheden m.b.t. voor-, tussen- en naschoolse opvang en hoe is de samenwerking met de peuterspeelzaal.