De christelijke identiteit van een basisschool schrikt ouders nog wel eens af.  Ouders vragen zich af in hoeverre deze identiteit terugkomt in het onderwijs. Op Hoffenne vieren wij de christelijke feestdagen als Kerst en Pasen. Binnen het vak levensbeschouwing besteden we aandacht aan alle religies. Vanuit het gegeven dat we allemaal anders zijn, proberen we in de omgang met elkaar een cultuur te creëren van respect. Iedereen is anders, en iedereen is gelijk. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Onze identiteit kom je dus vooral tegen in de manier waarop wij met elkaar omgaan.