Onze Medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan en bestaat uit leerkrachten en ouders. De MR denkt mee, adviseert en neemt beslissingen in samenspraak met de directie. De WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is de wettelijke basis van medezeggenschap en stelt dat er een medezeggenschapsraad moet zijn op scholen, maar ook dat er plichten en rechten zijn voor een MR.

Onze MR heeft een reglement. Hierin staat onder meer hoeveel leden de raad telt, hoe de verkiezingen voor de raad zijn geregeld en welke bevoegdheden aan de raad zijn toegekend. 

Na elke vergadering zal de MR een korte nieuwsflits geven van de besproken onderwerpen. Deze worden in de nieuwsbrief vermeld. Daarnaast ontvangen ouders via Schoudercom de notulen van de MR-vergaderingen.

Je kunt contact opnemen met onze MR door te mailen naar mr.hoffenne@sophiascholen.nl.