Waar wij als school voor staan
Wij willen de kinderen een veilige, leerrijke en uitdagende omgeving aanbieden. Hierin leren zij in toenemende mate verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen ontwikkeling. We vinden het ook van belang rekening te houden met de verschillen tussen kinderen. Elk kind verschilt in talent, kwaliteit, tempo en temperament. Wij willen de kinderen stimuleren het beste uit henzelf naar boven te halen. Waar nodig helpen wij een handje.

Als school willen we niet naar binnen gekeerd zijn: daarom gaan we er met de kinderen regelmatig op uit of halen we de buitenwereld naar binnen. We streven naar een sfeer waarin iedereen die de school binnenkomt zich welkom voelt. Wij hechten waarde aan een regelmatig contact tussen ouders en leerkracht.