Om goed onderwijs te kunnen realiseren is het nodig om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen. Dat doen we door middel van observaties tijdens de instructielessen en tijdens het zelfstandig (spelen en) werken. Vanaf groep 3 gebruiken we ook de toetsresultaten van de leerlingen om een goed beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkrachten maken met deze informatie groepsplannen waarin de doelen staan beschreven van het onderwijs wat de komende tijd gegeven gaat worden. Na een periode worden de plannen geëvalueerd en bijgesteld. De leerkrachten kunnen hierbij hulp en advies krijgen van de intern begeleider.

Als er meer specialistische hulp nodig is om de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart te brengen kan de intern begeleider het onderwijsondersteuningsteam inschakelen. Daarnaast kan er ook ondersteuning van de medewerkers van het Jeugd- en gezinsTeam (JGT) van de gemeente Noordwijk ingeet worden. De JGT medewerker geeft consultatie en advies en denkt mee over wat de leerling nodig heeft om verder te groeien.  Wanneer wij extern advies of hulp willen, dan gaat dit altijd in overleg met de ouders, zodt we samen optrekken en het beste voor je kind kunnen regelen.