Ontwikkeling

Om goed onderwijs te kunnen realiseren is het nodig om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen. Dat doen we door middel van observaties. Vanaf groep 3 gebruiken we ook de toetsresultaten van de leerlingen om een goed beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften.

Extra ondersteuning

Als er meer specialistische hulp nodig is om de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart te brengen schakelt de intern begeleider het onderwijsondersteuningsteam, of een medewerker van het Jeugd- en gezinsTeam (JGT) in. Wanneer wij extern advies of hulp willen, dan gaat dit altijd in overleg met de ouders, zodt we samen optrekken en het beste voor je kind kunnen regelen.