De buitenschoolse opvang is verdeeld in voor- en naschoolse opvang en tussenschoolse opvang.

Tussenschoolse opvang
Dit is de opvang tussen de middag. Dit wordt op Hoffenne geregeld door de leerkrachten in combinatie met vrijwilligers. 

Voor- en naschoolse opvang 
Voor deze opvang werken wij samen met verschillende organisaties in Noordwijk.