Hoffenne is een onderscheidende school in Noordwijk. Onderscheidend, omdat wij het onderwijs nét even anders doen. Op Hoffenne wordt onderwijs gegeven in ‘bouwen’: onderbouw (groep 1, 2, 3), middenbouw (groep 4, 5, 6) en bovenbouw (groep 7 en 8). In elke bouw leert ieder kind uiteraard alle basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen en Engels) en kennis die het nodig heeft voor de toekomst. Maar de kinderen leren veel meer! Het onderwijs in de bouw is afgestemd op de leeftijd en zeker ook de ontwikkelingsfase van de kinderen.

Zo ontdekken de kinderen in de onderbouw spelenderwijs aan de hand van thema’s en gaat het leren bijna vanzelf. In de middenbouw verstevigen we de basis van de kernvakken (taal, lezen, rekenen en Engels) en leren we leren. Dit is nodig om de wereld verder te ontdekken. In de bovenbouw kunnen kinderen alle vaardigheden in samenhang inzetten om de kennis verder te verdiepen en de wereld te onderzoeken.

Door te werken in bouwen, kunnen de leerkrachten van Hoffenne het onderwijs goed aanpassen aan de kinderen; zo krijgen zij verrijkte of herhaalde instructies aangeboden. Door de verschillende leeftijden in de bouw leren kinderen op Hoffenne goed samenwerken, elkaar helpen, leren van en met elkaar en weten waar ze zelf goed in zijn, Ook leren zij zelfstandig te plannen en organiseren. Door te werken met thema’s en wereldoriëntatie een centrale plek te geven, worden nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij het leren vergroot.

Hoffenne is ambitieus en streeft goede resultaten na voor haar leerlingen op de basisvaardigheden, waaronder Engels. Dit is terug te zien in ons Early Bird onderwijs. De wereld ontdekken we samen en daarvoor is goed Engels belangrijk. Dat leren we dus vanaf de eerste dag op school.

Tot slot: we weten dat bewegen goed is voor kinderen; voor hun motoriek, maar ook voor de hersenen. Daarom wordt er veel bewogen en verbinden zowel de groepsleerkrachten als de vakleerkracht gym de thema’s en lesstof van de klas aan activiteiten buiten of in de gymzaal. Zo wordt leren dubbel leuk!